ЗА ЖЕНАТА
ЗДРАВЕ
ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ
КОНСУМАТИВИ И АПАРАТУРА
Общи условия за ползване

1. Общи условия

Диамонд Емди ЕООД е търговското дружество, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България с ЕИК: 204595825 със седалище и адрес на управление гр. Петрич, ул. „Цар Борис3” № 14.Дружеството упражнява дейността си съобразно законодателството на Република България, в т.ч.Закона за защита на потребителите и Закона за защита на личните данни.

“Диамонд Емди” ЕООД не гарантира и не се задължава да осигури работата на сайта без прекъсване или без възникване на грешки.
“Диамонд Емди” ЕООД си запазва правото да променя цените без да уведомява своите потребители, както и да коригира грешки в описанието на продуктите. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация, както и промяна на дизайна на продуктите;

2. Отговорност

“Диамонд Емди” ЕООД не носи отговорност за каквито и да е щети в следствие на посещението на уебсайта и информацията, публикувана в него.


“Диамонд Емди” ЕООД строго спазва законовата уредба на Република България, но не може да даде гаранция за точността и пълнотата на предоставената в сайта информация. “Диамонд Емди” ЕООД не изключва възможност за грешки, неточности или пропуски, поради технически или човешки фактори и не носи отговорност в тази връзка.

3. Защита на личните данни

“Диамонд Емди” ЕООД е администратор на лични данни вписан в "Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри"

В базата данни на “Диамонд Емди” ЕООД информацията е напълно защитена. Данните се използват единствено за идентификация на достъпа до сайта или за изследване на потребителските мнения и подобряване качеството на обслужването. Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица освен в случаите предвидени от закона.

4. Начини на плащане

Плащането може да се извърши по един от следните начини:

4.1.Банков превод

Име на банка:PIRAEUS BANK

IBAN-BG26PIRB91701606285877

BIC-PIRBBGS

Име на фирмата:Диамонд Емди

4.2.Плащане чрез системата на e-pay.bg

Плащането се извършва след предварителна регистрация в системата на Epay. Всеки регистриран потребител на Еpay разполага с Микросметка в тази система, като също така има и възможността да регистрира дебитна или кредитна карта. За да заплатите, поръчания от Вас продукт, е необходимо да имате достатъчна наличност по вашата Микросметка или да използвате регистрираната в Epay кредитна/дебитна карта. 
В случай, че изберете този метод на плащане, след избора на продукт, Вие ще бъдете автоматично пренасочени към страницата на оператора, където е необходимо да въведете вашите потребителско име и парола и да потвърдите плащането. След обработването на транзакцията от системата на Еpay, вие ще имате достъп до заявения от вас продукт.

4.3.Плащане на каса на EasyPay

Електронният магазин на www.apteka24.gr Ви предлага възможността да заплатите вашата поръчка на всяка една каса на ЕasyPay, без да е нужна предварителна регистрация в тяхната система. Списъкът с клонове на EasyPay може да бъде намерен на адрес: http://easypay.bg/?p=offices След като завършите вашата поръчка, системата автоматично ще генерира 10 – цифрен код, който се използва за идентификация при плащането на каса. 
Плащането се извършва след предварителна регистрация в системата на Epay. Всеки регистриран потребител на Еpay разполага с Микросметка в тази система, като също така има и възможността да регистрира дебитна или кредитна карта. За да заплатите, поръчания от Вас продукт, е необходимо да имате достатъчна наличност по вашата Микросметка или да използвате регистрираната в Epay кредитна/дебитна карта. 
В случай, че изберете този метод на плащане, след избора на продукт, Вие ще бъдете автоматично пренасочени към страницата на оператора, където е необходимо да въведете вашите потребителско име и парола и да потвърдите плащането. След обработването на транзакцията от системата на Еpay, вие ще имате достъп до заявения от вас продукт.

4.4.Наложен платеж

Платете с наложен платеж
Наложения платеж е най-удобният метод за уреждане на разплащането между продавач и купувач. Най-удобен за клиента, защото той заплаща за направената от него покупка след като я вземе в ръцете си и рискът в този случай на плащане е минимален. Вие заплащате стойността на наложеният платеж, която в случая е стойността на продукта, който сте закупили. Според условията на нашия Магазин, наложения платеж е за сметка Магазина и е напълно безплатна за Клиента.

5. Авторски права

Съдържанието на този сайт е предмет на защита от действащото право в това число правата върху търговски марки, авторски права, права на интелектуална собственост и др.

Копирането, възпроизвеждането, промяната под различна форма и разпространяването на материалите, изложени в сайта на “Диамонд Емди” ЕООД ( https://www.apteka24.gr ) е ЗАБРАНЕНО. Изтеглянето на материали е допустимо единствено за лично ползване и без комерсиална цел.

6. Права и задължения при продажба от разстояние

“Диамонд Емди” ЕООД се задължава да осигури условия за правилното опаковане, транспортиране и доставяне на продуктите, така че да бъдат запазени техните качества и ефикасност. КУПУВАЧЪТ има правото да върне продукта, за негова сметка, в рамките на 14 дни от закупуването му, ако промени мнението си по каквато и да е причина, при условие, че по продукта няма следи от употреба и е в оригиналната си опаковка. При изпълнение на по-горе описаните условия след получаване на продукта “Диамонд Емди” ЕООД се задължават да върнат на КУПУВАЧА сумата платена за определения продукт. Възстановяването на сумата се извършва по начина, по който е получена от “Диамонд Емди” ЕООД. А именно по банков път, чрез наложен платеж или Paypal.


7. Защита на потребителите

Имате право да се откажете от направена поръчка, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни. Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес, и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора. Действие на отказа. Ако се откажете от настоящата поръчка, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата на получаване на стоките обратно. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната транзакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките за Ваша сметка, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. В случай на отказ, стоката трябва да бъде върната в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост и неизползвана. При неизпълнение на тези условия запазваме правото си да откажем да приемем върнатата стока и да не възстановим сумата, платена от Вас.