За Жената

За Жената

виж продукти
ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ

ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ

виж продукти
ЗДРАВЕ
ДИАГНОСТИЧНИ АПАРАТИ
МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ

МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ

виж продукти
ПРОИЗВОДИТЕЛИ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ

виж продукти

Общи условия за ползване

1. Общи условия

PHARMACY ANDREAS DRONTZAS SINGLE MEMBER е търговското дружество, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република Гърция с ЕИК:EL801712992 със седалище и адрес на управление ORINI T.K.62100 SERRES,GREECE.Дружеството упражнява дейността си съобразно законодателството на Република Гърция, в т.ч.Закона за защита на потребителите и Закона за защита на личните данни.

PHARMACY ANDREAS DRONTZAS SINGLE MEMBER не гарантира и не се задължава да осигури работата на сайта без прекъсване или без възникване на грешки.

PHARMACY ANDREAS DRONTZAS SINGLE MEMBER си запазва правото да променя цените без да уведомява своите потребители, както и да коригира грешки в описанието на продуктите. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация, както и промяна на дизайна на продуктите;

2. Отговорност

PHARMACY ANDREAS DRONTZAS SINGLE MEMBER не носи отговорност за каквито и да е щети в следствие на посещението на уебсайта и информацията, публикувана в него.

PHARMACY ANDREAS DRONTZAS SINGLE MEMBER строго спазва законовата уредба на Република Гърция, но не може да даде гаранция за точността и пълнотата на предоставената в сайта информация.

PHARMACY ANDREAS DRONTZAS SINGLE MEMBER не изключва възможност за грешки, неточности или пропуски, поради технически или човешки фактори и не носи отговорност в тази връзка.

3. Защита на личните данни

PHARMACY ANDREAS DRONTZAS SINGLE MEMBER е администратор на лични данни вписан в "Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри"

В базата данни на PHARMACY ANDREAS DRONTZAS SINGLE MEMBER информацията е напълно защитена. Данните се използват единствено за идентификация на достъпа до сайта или за изследване на потребителските мнения и подобряване качеството на обслужването. Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица освен в случаите предвидени от закона.

 

5. Авторски права

Съдържанието на този сайт е предмет на защита от действащото право в това число правата върху търговски марки, авторски права, права на интелектуална собственост и др.

Копирането, възпроизвеждането, промяната под различна форма и разпространяването на материалите, изложени в сайта на PHARMACY ANDREAS DRONTZAS SINGLE MEMBER ( https://www.apteka24.gr ) е ЗАБРАНЕНО. Изтеглянето на материали е допустимо единствено за лично ползване и без комерсиална цел.

6. Права и задължения при продажба от разстояние

PHARMACY ANDREAS DRONTZAS SINGLE MEMBER се задължава да осигури условия за правилното опаковане, транспортиране и доставяне на продуктите, така че да бъдат запазени техните качества и ефикасност. КУПУВАЧЪТ има правото да върне продукта, за негова сметка, в рамките на 14 дни от закупуването му, ако промени мнението си по каквато и да е причина, при условие, че по продукта няма следи от употреба и е в оригиналната си опаковка. При изпълнение на по-горе описаните условия след получаване на продукта PHARMACY ANDREAS DRONTZAS SINGLE MEMBER се задължават да върнат на КУПУВАЧА сумата платена за определения продукт. Възстановяването на сумата се извършва по начина, по който е получена от PHARMACY ANDREAS DRONTZAS SINGLE MEMBER. А именно по банков път, чрез наложен платеж,Paypal или кредитна(дебитна) карта.


7. Защита на потребителите

Имате право да се откажете от направена поръчка, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни. Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес, и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора. Действие на отказа. Ако се откажете от настоящата поръчка, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата на получаване на стоките обратно. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната транзакция; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките за Ваша сметка, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. В случай на отказ, стоката трябва да бъде върната в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост и неизползвана. При неизпълнение на тези условия запазваме правото си да откажем да приемем върнатата стока и да не възстановим сумата, платена от Вас.